Madviso s.r.o.
Leškova 8
811 04 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 50545060
DIČ: 2120365258
IČ DPH: SK2120365258
Bankové spojenie: SK38 1100 0000 0029 4002 9953 (Tatra Banka)

+421 905 343 785
info@madviso.com